Modtage- og lægningsvejledning for massive trægulve fra WT Gulve

Læggevejledning til massive trægulve

Ved modtagelse af det massive trægulv

WT Gulves massive trægulve skal straks ved modtagelsen lægges i et opvarmet,
tørt lokale. Evt. vand på krympefolie på grund af regnvejr skal straks aftørres. Vandet vil ellers
trænge gennem folie og skade brædderne, som er ovntørrede. Stærkt solskin kan give kondensvand
i pakkerne, hvis de efter modtagelse står ude i nogle timer.

Modtagekontrol

Når trægulvet modtages på byggepladsen, skal der foretages modtagekontrol,
som omfatter synlige mekaniske skader, styktal, dimensioner, trækvalitet m.v. eller eventuelle
fugtskader, som kan være opstået under transport. Fugtmåling skal foretages straks ved
modtagelsen.

Fugtindholdet skal være i overensstemmelse med det til formålet aftalte. Ved lagerprodukter skal
træfugtigheden være 8% +/-2. Der tages altid mindst 8 stikprøver pr. 100 m2. Måleresultatet skal
opbevares i tilfælde af senere reklamation. Skulle der mod forventning være produktionsfejl, skal
dette straks meddeles WT Gulve, idet selskabet ikke påtager sig erstatningsansvar for gulvbrædder
med synlige mangler, efter at de er lagt.

Opstart af lægning

Den relative luftfugtighed i bygningen (rumfugtigheden) skal være mellem 35
og 65% RF, afhængig af årstiden, og temperaturen ca. 20° C. Bygningen skal være lukket og
varmeanlægget i gang. Fugtindholdet i vægge og betonundergulv skal være i ligevægt med
årstidens normale relative fugtighed 35-65% RF. For beton støbt på stedet må der påregnes
minimum 2-3 måneder, inden ligevægt er opnået.

Fugtindhold

WT Gulve har en træfugtighed, der passer til en relativ luftfugtighed (RF) i
bygningen mellem 35-65%. For at beregne hvilken træfugtighed (træets vandindhold i forhold til
fastmassen), der svarer til RF, skal man dividere RF med 5. Hvis der for eks. er 50% RF i rummet,
vil træet søge at indstille sig på et vandindhold på 10%. WT Gulve er nedtørret til 8% +/- 2% og bør
først pakkes ud umiddelbart inden lægning, forudsat man forventer at kunne holde den fremtidige
rumfugtighed inden for ovennævnte interval. Er dette ikke muligt, kan akklimatisering af brædderne
inden lægning eventuelt komme på tale, men en sådan akklimatisering kan medføre problemer, hvis
rumfugtigheden ændrer sig betydeligt senere. Akklimatisering kan ske ved at brædderne pakkes ud
og oppindes i rummet, hvor de skal ligge. Denne fremgangsmåde er især risikabel, hvis rummet er
meget fugtigt og senere udtørres kraftigt. De oppindede brædder vil opsuge fugt og udvide sig. Når
rummet senere udtørres, vil brædderne svinde og der kan opstå uønskede store mellemrum mellem
de enkelte brædder. Mellemrum (fuger) kan aldrig helt undgås, da træet indretter sig efter
omgivelserne; men husk at jo bredere brædder jo større mellemrum. Perioden fra august indtil
fyringssæsonen begynder er den periode, hvor den indendørs fugtighed normalt er højest. I
nybyggede huse med ikke gennemtørrede betonvægge og gulve, er fugtigheden særlig høj, og her
skal lægningen af trægulvet altid udsættes indtil betonen er tør. Overfladebehandlede trægulve, især
lakerede, reagerer langsommere på ændringer i
rumfugtigheden. Når først gulvet er lagt bør man derfor behandle det så hurtigt som muligt.

Underlag

Gulvstrøer skal være i massivt eller lamineret træ. Strøerne skal være skarpkantede og
have en bredde på mindst 45 mm høvlet mål. Strøerne skal være så lange som muligt. Det er bedst
hvis de kan nå fra væg til væg. Strøerne bør være høvlede på oversiden, og retheden må ikke afvige
mere end +/- 2 mm på 2 meter retholt. Bjælkelag, der benyttes som underlag for bærende trægulve,
skal være afrettede til plan flade eller oprettet ved påføring ovenpå og/eller på siden af bjælkerne.
Opretningen skal mindst have en bredde på 45 mm, så der ikke er risiko for flækning, når
gulvbrædderne/plankerne fastgøres i opretningslægterne. Bjælker eller gulvstrøer skal være
nedtørret og modsvare gulvets fugtindhold eller indeholde højst 12% vand.
Hvis trægulve udlægges direkte på betongulv, skal underlaget være så plant, at afvigelser ikke må
være mere end +/-2 mm på et 2 m retholt. Betonkvaliteten skal være, så skruerne ikke kan
udtrækkes. Isoleringsmaterialet skal være tørt. Under trægulvene skal lægges en fugtspærre, f.eks. i
form af en minimum 0,20 mm plastfolie, der tapes i alle samlinger og føres op til senere fastgørelse
bag fodlister.

Strøafstande

Strøer og bjælkeafstande regnes fra midte til midte. Afstandene sikrer gulve uden
generende nedbøjninger eller rystelser. For tykkelser, der ligger mellem de angivne, anvendes
afstandene for nærmeste mindre dimension. WT Gulves gulvtyper leveres høvlede og pløjede med
not henholdsvis fer i siderne samt i enderne:

Tykkelse Strøafstand bolig Strøafstand let erhverv

14 mm Fast underlag Fast underlag
20 mm 520 mm 360 mm
22 mm 600 mm 420 mm
25 mm 720 mm 500 mm
28 mm 860 mm 600 mm
30 mm 950 mm 670 mm
32 mm 1000 mm 750 mm
40 mm kan anvendes til større afstand eller under særligt belastede gulve.

Lægning

Ende notede brædder i boliger o.lign. kan samles uden understøtning, dog ikke første og
sidste bræt og højst hvert tredje bræt i samme fag og aldrig i nabofag. Ende stød skal limes i fer og
not, men langsider må ikke limes. Lægges trægulvet direkte på spånplade eller gamle trægulve,
udlægges der altid et underlag af 500 g gulvpap, hvilket vil dæmpe trinlyde og knirken. Lægges
gulvet direkte på betongulv, udlægges der altid fugtspærre og kork pergolat mellem betonen og
trægulvet. Trægulvene skal lægges med en afstand til væg på minimum10 mm.

10-brætsmål

Der kræves ikke 10-brætsmål til lægning af WT Gulves trægulve, men der anbefales
bræddebredde x 10 +/-5 mm. Man har dermed den rigtige dækbredde på 10 brædder.

Fastgørelse

Brædder til bærende gulve fastgøres til strøer eller bjælker med firkantsøm eller
skruer. De kan sømmes eller skrues fordækt eller fra toppen. Maskinsøm anbefales ikke. Til
massive gulve er skruning eller hånd sømning at anbefale. Skruer er det sikreste, især hvis
brædderne er brede (over 20 cm) eller tykke (over 25 mm). Skruning fra toppen og efterfølgende
propning er det mest hensigtsmæssige ved lægning af brede gulvbrædder/planker, fordi det enkelte
bræt herved bedre fastholdes ved dimensionsændringer i brættets tværretning. Fordækt sømning
eller skruning har til gengæld den fordel, at brædderne drives sammen under sømningen eller
skruningen. Lange brædder kan have mindre krumninger, som bedst trækkes på plads med hammer,
søm, skruer og, i sjældne tilfælde, et brækjern, der holdes mod en midlertidigt nedsømmet klods på
strøen. Ved skruning fra toppen er det bedst at anvende skruer med delgevind dvs med et glat
gevindfrit skaftstykke lige under hovedet. Montaflex skruer er velegnede til fordækt skruning og til
fastgørelse på betongulve. Hvis limning på betongulv vælges, kræves der en lim med fugtspærre. Vi
kan anbefale Casco Parket Elastic 3476. Fugtmåling af beton på nystøbte gulve bør altid foretages
af sagkyndige, der kan godkende tidspunkt for lægning. Derved minimeres efterfølgende
fugtproblemer. Vi henviser til limleverandørens lægningsvejledning.

Søm/Skruer:

Gulvtykkelse Firkantsøm Spunskruer m/delgevind
Til skruning fra toppen Montaflex skruer
Til fordækt skruning

14 mm 22/50 5,0 x 50 mm 4,2 x 45 mm
20 mm 28/65 5,0 x 50 mm 4,2 x 45 mm
22 mm 28/65 5,0 x 60 mm 4,2 x 45 mm
25 mm 31/80 5,0 x 60 mm 4,2 x 55 mm
28 mm 31/80 5,0 x 60 mm 4,2 x 55 mm
30 mm 34/90 5,0 x 70 mm 4,2 x 75 mm
32 mm 34/90 5,0 x 70 mm 4,2 x 75 mm
40 mm 38/100 5,0 x 80 mm 4,2 x 75 mm

Lim

Ende stød limes. Langsgående fuger må ikke limes.

Efterreparation

Når lægning af gulvet er afsluttet, eftergås brædderne for
eventuelle mindre fejl. Manglende knaster brændes ud med shellak. Ende stød med mindre
niveauforskel skal afpudses.

Afpudsning

Vil man opnå en ekstra høj finish, anbefales en let afpudsning efter lægning af fyr og
pitch-pine gulve. Hårdttræsgulve skal altid afpudses inden behandling.

Behandling

Hvis man efterfølgende ludbehandler gulvet, anbefales en let afpudsning med
rystepudser inden videre behandling. Dette vil fjerne den rejsning af fibrene i træet, som sker, når
der tilføres lud på ovntørrede gulve.

Adresse
Meterbuen 6, bygning 4B
2740 Skovlunde
Kontaktinfo
Åbningstider
Mandag + Fredag: Efter aftale
Tirsdag - Torsdag: 10:00 - 17:00
Lørdag: 10:00 - 13:00