Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
WT GULVE, C/O WICO TIMBER APS

Randersgade 29, 2100 København Ø.

CVR nr.: 31274733
Telefon: 24654095
Email: info@wt-gulve.dk
Web: www.wt-gulve.dk

Priser
WICO TIMBER tager forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer. Priser på gulv og terrasser er angivet per m2 inklusiv moms.

Betaling
WICO TIMBER modtager betaling med Bankoverførsel. Mindre beløb kan også modtages via Mobilepay. Betalingen skal være os i hænde inden udlevering eller senest på leveringstidspunktet. Betalingsbetingelser er netto kontant for standard varer. For bestillingsvarer aftales et nærmere aftalt aconto beløb ved ordrebekræftelse, som betales netto kontant. Fuld og endelig levering har fundet sted, når varen er stillet til rådighed og klar til afhentning på WICO TIMBERS lager eller når varen leveres frit fortovskant på Købers anviste leveringsadresse.  Restbeløb, der måtte forfalde, betales ligeledes netto kontant. Der leveres ikke varer uden fuld og endelig betaling.

Levering
WICO TIMBER tilstræber at udlevere eller levere ordre indgået i henhold til den af parterne aftalte leveringsdato eller termin. Vi tilbyder levering i hele Danmark til fortovskant i tidsrummet 08.00-17.00. Fragtpriser oplyses separat. Der skal kvitteres skriftligt på en følgeseddel for varens modtagelse under fremvisning af gyldig billedlegitimation. Modtages varen uden kvittering herfor pådrager WICO TIMBER sig ikke ansvar for eventuelle skader eller varens bortkomst. Vi tilbyder i visse tilfælde, beroende på varens art og størrelse,  at kunden kan afhente varen på en nærmere oplyst afhentningsadresse.

Hvis Købers adresse oplysninger er forkerte f.eks. pga. fejl i navn, husnummer, etage mv.,  skal ekstra fragtomkostninger ved en eventuel omlevering betales af Køber. Hvis fejlen skyldes fragtfirmaet, betaler WICO TIMBER disse ekstra udgifter, forudsat at der ingen tvivlsspørgsmål er omkring culpa.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Køber kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete fejls art og omfang. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert opbevaring,  håndtering og/eller forkert ibrugtagen af produktet/ydelsen, herunder manglende eller forkert vedligeholdelse. Køber skal reklamere i “rimelig tid” efter, at Køber har opdaget manglen/fejlen. Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på standard varer. Perioden regnes fra den dag, hvor Køber modtager ordren. Returomkostninger skal Køber selv afholde.
Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal Køber senest 7 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal afgives pr. mail på info@wt-gulve.dk. I meddelelsen skal Køber gøre tydeligt opmærksom på, at m/k ønsker
at benytte sin fortrydelsesret. Køber kan ikke fortryde købet ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give en tydelig meddelelse til WICO TIMBER herom.
Følgende varetyper omfattes ikke af fortrydelsesretten:
– Specialvarer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt  personligt præg.  Bestillingsvarer betegnes som specialvarer. Lagervarer betegnes som standardvarer. F.eks. vil et plankegulv,  der produceres efter ordre og hvad angår mængde eller sortering eller udseende er specielt, ikke være at betragte som en standardvare.
– Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen, som eksempelvis trægulvslim, olie- og lakprodukter, rengørings- og plejemidler.

Ovenstående fortrydelsesret gælder alene for forbrugere jvnf. købelovens §4a, men ikke erhvervsdrivende jvnf. købelovens §4, som altså ikke har en fortrydelsesret.

Returnering
Køber skal sende sin ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 7 dage efter,  at m/k har gjort brug af sin fortrydelsesret.  Køber skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er Køber ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Køber bærer risikoen for varen fra tidspunket for varens ankomst til tidspunktet, hvor WICO TIMBER har modtaget varen retur.  Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav. Køber hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes forkert opbevaring eller håndtering under transporten. Forringes varens værdi som følge heraf, frafalder fortrydelsesretten og dermed returneringsretten.

Hvis varen er afprøvet inden returnering, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at Køber ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængigt af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet for returneringen.

Tilbagebetaling
Fortryder Køber sit køb, får Køber naturligvis det indbetalte beløb retur fra os.
I tilfælde af en værdiforringelse, som Køber hæfter for,  fratrækkes denne købsbeløbet.
Vi forbeholder os ret til at tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur.

Øvrige vilkår og bestemmelser
Vi forbeholder os ret til at ændre i vores handelsbetingelser uden varsel indenfor den til enhver tid gældende lovgivning. Ændringer vil gælde for alle kommende bestillinger, der modtages efter ændringsdatoen.

Personoplysninger
Alle oplysninger behandles så diskret som muligt. Købers oplysninger bruges kun i forbindelse med levering og til vores e-mail-service. Alle kortoplysninger krypteres mellem din browser og Tellers server. Vi garanterer, at vi aldrig udlejer, sælger eller på nogen anden måde deler vores kunders oplysninger med tredjemand.

Force majeure
Ved force majeure ophører WICO TIMBERS forpligtelser.  Med force majeure
menes blandt andet strejker, sygdom hos personalet, transportforstyrrelser, krig import-/eksportforbud,  uanset om dette forekommer hos virksomheden eller virksomhedens leverandører. Er perioden under force majeure længere end to måneder, har såvel Køber som WICO TIMBER ret til at ophæve aftalen, såfremt der ingen fordringer (forfalden betaling, anden gæld mv.) måtte være mellem Parterne på dette tidspunkt.